Conducere

Președinte
Dr. Amalia Șerban, Ministerul Sănătății

Vicepreședinte
Iulian Petre, director executiv, Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA)